شرکت صنایع شیمیایی سینا تولید کننده محصولات شیمیایی می‌باشد.