> سازمان صنایع و معادن استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.smyazd.ir
عنوان انگليسى smyazd
عنوان فارسى سازمان صنایع و معادن استان یزد
توضيحات این سایت به معرفی استان، معرفی سازمان، راهنمای سرمایه گذاری، قوانین و مقررات، طرحها، بانک اطلاعات، صنعت و غیره می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader