> ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yazdhavades.ir
عنوان انگليسى Yazd Havades
عنوان فارسى ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان یزد
توضيحات به منظور سیاستگذاری استانی و اجرای مصوبات ستاد در سطح استانها، هماهنگی امور اجرایی و تصمیمگیری مناسب، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان- که در این طرح ”ستاد استان“ نامیده میشود- در مرکز هر یک از استانهای کشور زیر نظر ستاد تشکیل میشود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader