> شرکت سیرجان گستر
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sirjangostar.com
عنوان انگليسى Sirjan Gostar Company
عنوان فارسى شرکت سیرجان گستر
توضيحات شرکت سیرجان گستر تولید کننده پسته و شامل صادرات و واردات و خدمات بین المللی و تجاری و نیز صادرات آب میوه، پسته، منابع نفتی نظیر قیر و واردات مواد خام برای صنایع بسته بندی آب میوه می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader