در این سـایت با بخش فیزیک دانشگاهاوهایو آشنا می‌شوید. این مرکز فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه‌ی الکترونیک انجام داده و بخش جدیدی از الکترونیک را به نام Spintronics معرفی نموده است. از طریق این شاخه از علم الکترونیک می‌توانید اطلاعات را در زمان کمتری به دست آورده و آنها را سریع‌تر مورد پردازش قرار دهید. این سایت جدیدترین اطلاعات را در زمینه‌ی الکترونیک و فیزیک در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توان برنامه‌ی سمینارها و کنفرانس‌های این مرکز را ملاحظه کرده و در برنامه‌های تحقیقاتی آنها شرکت کرد. این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی اساتید و کارمندان این بخش به شما ارائه می‌دهد.