اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک به عنوان یکی از اتحادیه های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در اردیبهشت سال 1378 تاسیس شد , جایگزین احادیه ای است که قبلا“ تحت عنوان(( کشبافان صادرکننده )) فعالیت می کرد. اتحادیه کشبافان صادرکننده در سال 1363 تاسیس شد در آن زمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پی ایجاد تشکیل های تخصصی اعضای خود که در حیطه فعالیتهای صادراتی عمل می کردند پوشاک (پنبه ای , پشمی تریکو ) و پارچه های تاری تاسیس کرد که دبیرخانه آن در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر شد.