شرکت آریکو (آئین رایانه اصفهان) یکی از شرکتهای وابسته به مجتمع صنایع قائم رضا است که در سال 1379 با همکاری تعدادی از مجرب ترین مهندسین و مدیران IT کشور، بر اساس محورهای: ـ تولید سیستمهای نرم‌افزار. ـ طراحی، اجرا و مدیریت شبکه های کامپیوتری. ـ ارائه تجهیزات سخت‌افزاری. ـ پشتیبانی سیستمهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تشکیل گردیده و امروز با داشتن رزومه‌ای درخشان به اوج موفقیت خود نزدیک می‌شود.