دبیرخانه جشنواره، بعنوان یکی از واحدهای بنیاد سینمائی فارابی، مسئول برنامه ریزی،سازماندهی و برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر است. این جشنواره از 1361 هر سال زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهمن ماه و همزمان با جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شده است. جشنواره بین المللی فیلم فجر مهمترین رویداد سینمایی در کشور بوده و نه تنها نشان دهنده بهترین آثار از تولیدات سینمائی داخلی است بلکه همچنین مجموعه ای از شاخص ترین آثار سینمایی جهان را به نمایش می گذارد.در حقیقت جشنواره فجر به مثابه پلی بین فیلمسازان شرق و غرب است.