آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranianbarter.com
عنوان انگليسى Iranian Barter
عنوان فارسى بازار تهاتری ایرانیان
توضيحات بازار تهاتری ایرانیان مبادله کالا به کالا با استفاده از اسناد تجاری می‌باشد. بازار تهاتری ایرانیان یک بازار تهاتری نوین است که از برات به عنوان سند تجاری استفاده می‌کند. امکانات بازار تهاتری ایرانیان باعث افزایش ظرفیت تولید و فروش شما می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader