سایت آخاله سایت همه گلپایگانیهای سراسر جهان می‌باشد که شامل شعروادب، اخبار، مقاله، سرگرمی، عکس، هنر و غیره می‌باشد.