فکر طراحی سایت هنرمندان ایرانی از تابستان ۱۳۸۳ به واسطه چند تن از هنرمندان کشور مطرح شد و در زمستان همین سال صفحات و ساختار اولیه سایت بر اساس اهداف آن بصورت آزمایشی بر روی دنیای مجازی اینترنت شکل گرفت و لذا به منظور سنجش میزان استقبال از سایت و اهداف آن پذیرش عضو در تمامی رشته های هنری اطلاع‌رسانی شد که بر خلاف انتظار در بهار ۱۳۸۴همگامانی با ما همراه شدند که شایسته دیدیم به منظور تدوین شایسته صحیح انتظارات عزیزان هنرمند کار را با تامل بیشتری پیگیری نماییم.