این سایت متعلق به بخش فیزیک و نجوم دانشگاه ایالت Sonoma می‌باشد. در این سایت می‌توانید از آخرین اطلاعات در زمینه‌ی فیزیک مطلع گردید و هم‌چنین اطلاعاتی را درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز و مطالبی که به دانشجویان تدریس می‌شود ، کسب نمایید. در این سایت می‌توانید به منابع مختلفی درباره‌ی فیزیک ، ستاره‌شناسی ، فرصت‌های شغلی و مطالب آموزشی دست یابید. این سایت شما را با اساتید فعال در این مرکز آشنا می‌سازد. آزمایشگاه‌های این مرکز مجهز به دستگاه‌های پیشرفته‌ی تحقیقاتی می‌باشند که محققان می‌توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند.