این سایت متعلق به بخش فیزیک و نجوم دانشگاه ویکتوریا در کشور کانادا می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز و زمینه‌های تحقیقاتی آن به دست آورید. این سایت کارمندان ،مدیران و اساتید این دانشگاه را به شما معرفی می‌کند و شما می‌توانید آدرس پستی این مرکز را هم در اختیار داشته باشید. این مرکز در سال ۱۹۶۳ موفق به دریافت جایزه‌ی دومین مرکز تحقیقاتی در سرتاسر کانادا گردید. این سایت شما را با پروژ‌ه‌های تحقیقاتی و فعالیت‌های گسترده‌ی این مرکز آشنا می‌سازد.