سایت دوربین.نت پایگاه عکس خبری ایران می‌باشد که شامل گزارش تصویری، جستجوی عکس، عناوین خبری، آرشیو و غیره می‌باشد.