آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.khaky.com
عنوان انگليسى Khaki
عنوان فارسى خاکی دات کام
توضيحات سایت خاکی با اهداف علمی - آموزشی، نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و ارائه خدمات معتبر و دانش گرا اقدام می نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader