> سایت اطلاع رسانی تلفن همراه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.gsmarena.com
عنوان انگليسى GSMArena
عنوان فارسى سایت اطلاع رسانی تلفن همراه
توضيحات این سایت شامل انواع مدلهای گوشی و قابلیتهای آن می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader