پایگاه خبری آفساید شامل خبرهای ورزشی، گزارش، گفتگو، گزارش تصویری و غیره می‌باشد.