آفتاب
نشانى اينترنتى http://saniehpress.ir
عنوان انگليسى Sanieh Press
عنوان فارسى انتشارات ثانیه
توضيحات تاریخ تاسیس: انتشارات ثانیه در تاریخ 1/10/ 1382 به شماره پروانه 6884 از هیات بررسی و صدور پروانه نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسئولیت «احمد توکلی» مجوز گرفت و عملا کار خود را آغاز کرد.
نوع فعالیت: چاپ و انتشار کتاب های علوم ارتباطات و روزنامه نگاری (‌ با همین رویکرد انتشارات ثانیه ادعا دارد که نخستین ناشر بخش خصوصی است که به طور خاص اهتمام به انتشار کتاب ها این حوزه می کند.)
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader