مجموعه ورزشی آزادی به منظور برگزاری هفتمین دوره بازیهای آسیائی تهران در سال 1353 و در استانداردهای بین المللی و با مساحت 460 هکتار در غرب تهران احداث گردید. این مجتمع بزرگ ورزشی علاوه بر قابلیت اجرای اکثر رشته های ورزشی ، محلی مناسب برای برگزاری جشن ها و گردهمائی و مراسمهای مختلف و همچنین تشکیل اردوهای ورزشی میباشد .