> جستجوگر ReCent
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.recent.ir
عنوان انگليسى ReCent
عنوان فارسى جستجوگر ReCent
توضيحات سایتReCent یک موتور جستجو می‌باشد که می توان با استفاده از آن کلمه یا عبارت مورد نظر را در شاهنامه، قرآن مجید، حافظ، مولوی و سعدی جستجو کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader