اهم فعالیتهای شرکت بتن شیب شامل موارد زیر می باشد : <br /> طراحی و ساخت پروژه های عمرانی, ساختمان های بلند مرتبه اداری و مسکونی, محوطه سازی، احداث ابنیه سنگین بتنی و فلزی, انجام پروژه های صنعتی، احداث تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ابنیه, تاسیسات نیروگاهی, شبکه فشار ضعیف و برق ساختمان, تاسیسات مخابراتی و غیره.