سایت مینو امامی شامل بیوگرافی، فعالیتها، کارگاه، نمایشگاه دانش آموزان و گالری ها می‌باشد.