> اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kermanshahmiras.ir
عنوان انگليسى Kermanshahmiras
عنوان فارسى اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه
توضيحات سایت سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه اطلاعاتی در مورد سازمان، میراث تاریخی و طبیعی، مردم شناسی، اطلاعات توریستی، مراکز فرهنگی، کتابشناسی، اخبار و تصاویر در اختیار شما قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader