این سایت به ارائه‌ی مطالبی در زمینه‌ی حرکات موزون می‌پردازد. کاربران در این سایت از امکاناتی از قبیل: تصاویر ، کلیپ‌های ویدئویی و موسیقی و اشعار بهره‌مند می‌گردند. هدف این سایت در حقیقت ارائه‌ی منابع اطلاعاتی مناسب در این زمینه می‌باشد. از خدمات این سایت می‌توان به معرفی کاپ‌ها ،کمپ‌ها ، مسابقه‌ها ، خدمات و شرکت‌های مرتبط ، موسسات آموزشی و مجله‌های مربوطه اشاره کرد.