> شرکت نرم افزاری سما سمانه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.samasoft.net
عنوان انگليسى Sama Soft
عنوان فارسى شرکت نرم افزاری سما سمانه
توضيحات نرم افزار سما از سال 1377 با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش دانشگاه بوعلی سینا تحت عنوان گروه نرم افزاری سما و واحد نرم افزار شرکت رابط پرداز نوین فعالیت خود را آغاز کرد و با گسترش حوزه فعالیت از سال ۱۳۸۳ باتوجه به لزوم توسعه ساختار سازمانی و افزایش توان و پتانسیل مدیریتی به نام شرکت نرم افزاری سما سامانه به ثبت رسید تا با نگرشی جدید اهداف و برنامه‌های خود را در جهت تولید سیستمهای نرم افزاری و اتوماسیون اداری و دانشگاهی دنبال کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader