> توسعه جامعه مجازی ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.divs.ir
عنوان انگليسى Development of Iranian Virtual Society
عنوان فارسى توسعه جامعه مجازی ایران
توضيحات اولین همایش توسعه جامعه مجازی ایران، در روز دوم برگزاری جشنواره DIVS، 8 آذر ماه سال جاری و به همت نشریه الکترونیکی علوم اجتماعی فصل نو در سالن 600 نفری وزارت کشور برگزار می‌گردد. در این همایش یک روزه، تاثیراتی را که تکنولوژی اینترنت و اطلاع‌رسانی، در طول بیش از یک دهه ورود آن به جامعه ایرانی بر جا گذاشته است و همچنین چشم اندازهای آینده، مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader