> شرکت پالیز افزار
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.palizafzar.com
عنوان انگليسى Palizafza
عنوان فارسى شرکت پالیز افزار
توضيحات شرکت پالیز افزار تولید کننده ساعتهای حضور و غیاب، سیستم صدور ژتون، محصولات و نرم افزار می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader