آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.didgraphics.com
عنوان انگليسى Didgraphics
عنوان فارسى طراحی دید گرافیک
توضيحات سایت دید گرافیک شامل خلاصه ای از تاریخچه، ساختار، طراحی الکترونیکی، کاربران، اخبار و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader