> شرکت فرنام تجارت
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.farnaam.net
عنوان انگليسى Farnaam
عنوان فارسى شرکت فرنام تجارت
توضيحات شرکت فرنام تجارت امروز با اتکا بر تجربیات بیست ساله مدیران خود درسال ١٣٧٧ تاسیس گردید.
هدف ازتاسیس شرکت فرنام تجارت بررسی مشکلات فروش وبازاریابی شرکتها وکارخانجات داخلی بوده ودراین راستا شرکت با سه بخش ١ - مهندسی فروش ٢ - مهندسی تبلیغات ٣ - مهندسی اینترنت شروع بکارنمود. این شرکت با تدوین استراتژی فروش برای شرکتها وکارخانجات تمام نیروی خود را جهت برطرف نمودن مشکلات فروش شرکتهای داخلی بکارگرفته وبصورت تخصصی دراین امرمهم رشد نمود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader