آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.netkadehco.com
عنوان انگليسى Netkadeh
عنوان فارسى کارت تلفن نتکده
توضيحات نتکده شامل دارای نمایندگی از تعدادی شرکت اینترنتی، فروش اعتبار سایتهای تلفنی و انواع کارتهای فون تو فون و کارتهای اینترنتی می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader