این شرکت در سال 1382 با یجاد تیم مهندسی متشکل از متخصصین فن آوری اطلاعات(IT)، فعالیت خود را جهت توسعه کاربردی فن آوری های نوین، در زمینه پایانه‌های اطلاعاتی آغاز نموده است. شرکت پایانه های داده ای نوین نماینده انحصاری کمپانی WYSE درایران و کشورهای CIS می باشد. این شرکت با انجام اقدامات بنیادی بسوی هدف جایگزینی (Thin Client) به جای PC در شبکه های رایانه ای کل کشور پیش می رود.