فعالیت شرکت کامپیوتر فکور در زمینه نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر و سایر خدمات کامپیوتری می‌باشد.