مجله امنیتی سیمرغ شامل اخبار، آرشیو، موضوعات، مقالات امنیتی، دانلود نرم افزار، آموزش برنامه نویسی، آخرین ویروسها و سایتهای امنیتی می‌باشد.