آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.amnafzar.com
عنوان انگليسى Amnafzar
عنوان فارسى امن افزار گستر شریف
توضيحات فعالیت امن افزار گستر شریف در زمینه حفاظهایی در سطوح مختلف، فیلتر URL، فیلترنامه الکترونیکی، مدیریت کلید، حفاظهای خانگی و رده بندی آدرس های اینترنتی می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader