انجمن طراحی دوبعدی انجمنی فارسی جهت آموزش نرم افزارهای طراحی دوبعدی، دریافت کتاب،دانلود، فایلهای آموزشی می‌باشد.