سایت شبکه سفید به آموزش کامپیوتر و اینترنت، ارائه خدمات اینترنتی، طراحی سایت، کارت اینترنتی و قیمت ها می‌پردازد.