آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.imam-hussein.org
عنوان انگليسى Imam Hussein
عنوان فارسى سایت امام حسین (ع)
توضيحات وب سایت امام حسین (ع) به سخنرانی های اسلامی، عزاداری و شیون، زمان و فرصتهای شادی و غم ما، سخنان مقدس، درود و تهنیت، تضرع و استدعا و غیره می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader