آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.madressa.net
عنوان انگليسى Shia Ithna'asheri Madressa Online Resources
عنوان فارسى مدرسه شیعه اثنا عشری
توضيحات مدرسه شیعه اثنا عشری شامل بخشهای قرآن به صورت ام پی تری، آموزش معلمان، تقویم اسلامی، آموزش نماز خواندن برای مبتدیان، دعا، اسلاید می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader