سایت فدک شامل توضیحاتی درباره فدک، اهل بیت، ادعیه و زیارات، علماء، مناسبتهای اسلامی، ویدئو و غیره می‌باشد.