مرکز اطلاعات حچ مرکز و فعالیتهای آن، شامل بخشهای بازار و خرید وفروش، ارتباطات، روابط عمومی، مرکز آموزش، مالی و تجاری، مرکز اخبار و رسانه های خبری، مساجد و مذهب، مرکزمالتی مدیا، مرکزمسافرت و.... می باشد.