آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.quran.com
عنوان انگليسى Quran
عنوان فارسى قرآن
توضيحات سایت قرآن شامل صوت قرآن با صدای استادان، تلفظ صحیح، ترجمه قرآن به پنج زبان، دیکشنری اسلامی و قرآنی و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader