آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.qomnet.net
عنوان انگليسى Qomnet
عنوان فارسى مجمع طلاب و فضلای قمی حوزه علمیه قم
توضيحات مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم شامل اخبار همایش ها، انتشارات کتابهای در دست تحقیق، اخبار حوزه، بیانیه ها، همایش محدث قمی، سیمای دانشوران، مقالات، پایان نامه ها و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader