آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.resalat.com
عنوان انگليسى Resalat
عنوان فارسى رسالت‌ـ‌بنیاد آموزشی
توضيحات رسالت-بنیادآموزش اسلامی شامل مسائل اسلامی از قبیل : اذان، قران، زمان نماز، اخبار و مقالات می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader