سایت آموزشی به یادگیری اسلام، امور مدارس، والدین و دانش آموزان، توضیحاتی درباره دوره،‌ برنامه های مطالعاتی و غیره می‌پردازد.