کاشی تبریز تولید کننده کاشی دیواری می‌باشد که سایت آی به معرفی شرکت، تاریخچه، اخبار، نمایشگاهها، اطلاعات فنی عمومی، محصولات، شیوه نصب، اینترنت و تبلیغات، کنترل کیفیت، تکنولوژی تولید می پردازد.