کولر ایران در سراسر کشور به عنوان شرکتی توانا با تنوع محصولات در زمینه سیستم کولرهای اتومبیل معروف میباشد. شرکت اتوبوس‌رانی اتوتوکل که در سال 1319 هجری شمسی توسط آقای علی اکبر توسل باقری تأسیس گردید، در طول 60 سال تحول، امروزه به یکی از پیشگامان در صنعت کولر اتومبیل در کشور مبدل گشته است.