> شرکت ورزیران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.varziran.co.ir
عنوان انگليسى Varziran
عنوان فارسى شرکت ورزیران
توضيحات شرکت ورزیران تولیدکننده عمده مواد پوششی و مواد افزودنی از قبیل پوشش لوله و مواد ضد آب در منطقه می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader