آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hushmandafzar.com
عنوان انگليسى Hushmand Afzar
عنوان فارسى شرکت هوشمندافزار
توضيحات شرکت هوشمندافزار قادر است شما را در کلیه مراحل مشاوره، طراحی، مدیریت و اجرای پروژه به صورت بهینه همراهی نماید. شرکت هوشمندافزار به عنوان نماینده رسمی شرکت AMB IT طراحی سیستم جامع زمان گیری و شبکه الکترونیکی شامل امکاناتی نظیر فروش بلیط و استفاده از خدمات با کارت اعتباری بدون تماس را انجام داده است. لازم به ذکر است به کمک سیستم تایم گیری میتوان زمان عبور هر ماشین کارتینگ را با دقت یک هزارم ثانیه اندازه گیری نمود. این سیستم هم اکنون در این مجموعه نصب و راه اندازی شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader