فعالیت در عرصه بنادر و حمل و نقل دریایی کشور و جهان در آغازین سالهای هزاره سوم، شاهد رشد و شکوفایی چشمگیری بوده است، بگونه ای که یکی از جایگاه‌های تحقق مقوله جهانی شدن را به خود اختصاص داده است. نظر به اهمیت موضوع در مسائل اقتصادی و توجه بیشتر مسئولان و آشنایی عموم جامعه به مقوله بندر و دریا به‌عنوان محور توسعه اقتصادی پایدار، شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه همچون دیگر فعالیت های خود در یک اقدام نو برای نخستین بار در حوزه بندر و دریا به تاسیس و راه اندازی شبکه اطلاع رسانی سینا اقدام کرده است.