آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fadjr.com
عنوان انگليسى Fadjr Lighting Industries
عنوان فارسى صنایع روشنایی فجر
توضيحات فعالیت صنایع روشنایی فجر در زمینه تولید انواع چراغهای روشنایی می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader